Пікет салідарнасьці

Сёньня 10 верасьня адбыўся пікет на Плошчы Роберта Шумана ў Брусэлю. На пікет прыйшлі людзі якія адчуваюць небяспеку і якія разумеюць, што такое салідарнасьць у цяжкі і трывожны час. Мэтай пікета было давесьці да жыхароў Эўропы і чыноўнікаў Эўраструктур, что прагматызм і палітычныя гульні з крамлёўскімі тэрарыстамі прывяло да крывавых паследстваў. Што мы бачым сёньня на Украіне!

10092014-1.jpg

Пікет быў арганізаваны высілкамі актывістаў Беларуска - Эўрапейскага Задзіночаньня, якія на працягу амаль 10 гадоў казалі пра небяспеку якая сыходзіць ад крамлёўскіх палітыкаў. Крамлёўскія палітыкі ў якасьці рычагоў узьдзеяньня узялі шантаж і дыверсіі, што прыводзіць да крыві і парушэньня дэмакратычных прынцыпаў. Пакуль палітыкі Эўропы не зразумеюць, што з крамлёўскімі тэрарыстамі нельга весьці справы на дэмакратычных прынцыпах, Эўропа будзе і на далей атрымоўваць стратэгічныя паразы і эканамічны крызіс, якія прывядуць да калапсу і масавых забурэньняў з боку насельніцтва.

Людзі не заставайцесь абыякавымі! Бо ваша абыякавасьць у будучым будзе абмыта крывёй вашых нашчадкаў!

--------------------------

Сьогодні 10 вересня відбувся пікет на площі Роберта Шумана в Брюселі. На пікет прийшли люди, які відчувають небезпеку і які розуміють, що таке солідарність у важкий і тривожний час. Метою пікету було довести до відома жителів Європи і чиновників євроструктур, що прагматизм і політичні ігри з кремлівськими терористами приводять до кривавих наслідків, які ми бачимо сьгодні на Україні.

Пікет був організований активістами білорусько -українського обєднання, які на протязі 10 років попереджували про небезпеку, яка йде від кремлівських політиків. Кремлівські політики в якості важелів впливу взяли шантаж і диверсії, які приводять до крові і демократичних принципів.
Поки політики Європи не зрозуміють, що з кремлівськими терористами неможливо вести справи на демократичних принципах, Європа буде надалі отримувати стратегічні поразки і економічні кризи, які приведуть до хаосу і масових заворушень збоку населення. Люди! Не залишайтесь байдужими! Ваша байдужість в майбутньому буде обмита кров"ю ваших нащадків.

Під час пікету було розповсюджено понад 5 сотень інформаційних бюлетнів на англійській і французькій мовах. Текст додано нижче.

------------------------------------

Aggression against Europe, war in Ukraine! Up to now only in Ukraine!

Today, the world has witnessed the impact of the aggressive policy of Moscow and of the pragmatism of European officials. On several occasions, the Belarusian political refugees organized political demonstrations in order to explain to European politicians the criminal designs of the Kremlin junta, which is composed of former officers of the special services. But the pragmatism and political blindness of the European officials were not able to oppose the treachery and cynicism shown by Russia by arming the political aggressors. This is why the blood of peaceful Ukrainians was shed on the territory of Ukraine, who were forced, weapons in their hands, to defend themselves against the Russian soldiers used by the political criminals in their criminal plans. The bandits in the Kremlin cannot accept the loss of income obtained from Yanukovich and other pro-Russian oligarchs, income that would normally belong to the Ukrainian people. They mask their criminal plans as political calls for the federalization and the right to self-determination. But the example of the annexation of the Crimea makes it clear that the politicians in the Kremlin follow a policy of occupation and revenge after the fall of the Soviet Union. The Kremlin bandits pretend not to know international law and treaties and pressure their opponents using misinformation and blackmail. The families of the Russian soldiers killed on the territory of Ukraine do not receive truthful information about their missing husbands and sons, who were sent to occupy Ukrainian lands. Russia supplies heavy weapons and rockets to the terrorists who kill people and destroy the life structures of Ukraine. The whole world was shocked by the destruction of a civil airliner by a rocket fired by Russian military experts from a territory controlled by separatists. The world community and the European security structures have been informed about hundreds of facts confirming the presence of Russian military technology and specially trained saboteurs and terrorists on the territory of Ukraine. Unfortunately, these facts are not enough to convince European politicians of the crimes of the Kremlin! They stubbornly refuse to see that a deadly danger is threatening the civilization of Europe.

What are we talking about, is this real political stupidity or feigned political underdevelopment? The security structures of the European Commission did not prove to be ready to give an adequate response to the aggressive terrorist policy of the Kremlin and to the misleading and aggressive propaganda! European citizens need to ask where their taxes go to, since the structures cannot ensure the security of the Eastern European countries! Do Russian shells and bombs have to start destroying Europe?

We, the political refugees who are victims of aggression by the special services of the Kremlin and who have been forced to save our life in European countries, we once more turn to the world community and to the honest European politicians to ask them to be consistent in their fight against this evil originating from the Moscow Kremlin. We draw your attention to the aggression and non-compliance with international standards and laws, which have become the norm in Putin's policies and his criminal entourage. We believe Russian soldiers don’t want to fight for the interests of the Kremlin criminals but, following a well-planned disinformation and propaganda, have proven victims of criminals dressed up in general's uniforms. The ideology of the Russian civilization is threatening the entire global community! Europeans, be vigilant, the fascists in the Kremlin are at the borders of Europe!

---------------------------------

Agression contre l’Europe, guerre en Ukraine! Pour le moment en Ukraine!

Aujourd’hui, le monde entier a été témoin des conséquences de la politique d’agression de Moscou et de la politique pragmatique des fonctionnaires européens. A plusieurs reprises, les réfugiés politiques biélorusses ont organisé des manifestations politiques dans le but de faire comprendre aux politiciens européens les desseins criminels de la junte du Kremlin, qui est composée d’anciens officiers des services spéciaux. Mais le pragmatisme et l’aveuglement politique des fonctionnaires européens n’étaient pas en état de s’opposer à la perfidie et au cynisme dont a témoigné la Russie en armant les agresseurs politiques. C’est pourquoi sur le territoire de l’Ukraine, on verse le sang des Ukrainiens pacifiques qui sont contraints, armes à la main, de se défendre contre les soldats russes utilisés par les criminels politiques dans leurs plans criminels. Les bandits du Kremlin ne peuvent se résoudre à la perte des revenus obtenus de Yanoukovitch et des autres oligarques pro-russes, revenus qui auraient dû revenir au peuple ukrainien. Ils masquent leurs plans criminels sous forme d’appels politiques à la fédéralisation et au droit des peuples à l’autodétermination. Mais à l’exemple de l’annexion de la Crimée, il est clair que les politiciens du Kremlin mènent une politique d’occupation et de revanche après la chute de l’Union soviétique. Les bandits du Kremlin feignent de ne pas connaître les lois et traités internationaux et font pression sur les opposants au moyen de désinformation et chantage. Les familles des soldats russes tués sur le territoire de l’Ukraine ne reçoivent pas d’informations véridiques sur leurs fils et maris disparus, qui ont été envoyés pour occuper les terres ukrainiennes. La Russie fournit des armes lourdes et des fusées aux terroristes qui tuent les personnes et détruisent les structures de vie du peuple ukrainien. Le monde entier a été choqué par la destruction d’un avion de ligne par une fusée tirée par des spécialistes militaires russes depuis un territoire contrôlé par les séparatistes. Toute la communauté mondiale et les structures de sécurité européennes ont pris connaissance de centaines de faits confirmant la présence sur le territoire ukrainien de techniques militaires russes et de saboteurs et terroristes spécialement entraînés. Malheureusement, ces faits ne suffisent pas pour convaincre les politiciens européens des crimes du Kremlin! Ils ne souhaitent obstinément pas voir qu’un danger mortel menace la civilisation européenne.

De quoi s’agit-il, de réelle stupidité politique ou bien d’un sous-développement politique feint? Les structures de sécurité de la Commission européenne ne se sont pas avérées prêtes à donner une réponse adéquate à la politique agressive du terrorisme du Kremlin et à la propagande mensongère et agressive! Les citoyens européens doivent demander où vont leurs impôts puisque les structures ne peuvent assurer la sécurité des pays de l’Europe de l’est! Faudrait-il donc que les obus et bombes russes commencent à détruire les Européens?

Nous, réfugiés politiques qui sommes victimes de l’agression des services spéciaux du Kremlin et qui avons été contraints de sauvegarder notre vie dans les pays européens, nous adressons une fois de plus à la communauté mondiale et aux politiciens européens honnêtes pour que ceux-ci soient conséquents dans la lutte contre le mal originaire du Kremlin de Moscou. Nous attirons votre attention sur l’agression et le non-respect des normes et lois internationales, qui sont devenus la norme dans la politique de Poutine et de son entourage criminel. Nous sommes convaincus que les soldats russes ne souhaitent pas se battre pour les intérêts des criminels du Kremlin mais, suite à une désinformation et une propagande bien planifiées, se sont avérés victimes des criminels en uniforme de général. L’idéologie de la civilisation russe menace toute la communauté mondiale! Européens, soyez vigilants, les fascistes du Kremlin sont aux frontières de l’Europe!

BEZ-Info

Навіны дыяспары: